P

R

O

J

E

K

T

When Body Shapes

Detalj från Installation

"Golden Slumber"